Hur du kontrollerar din röstbrevlåda i AT&T

Från din mobiltelefon.

Steg 1

Håll knappen "1" intryckt. Nu kommer din telefon att börja kommunicera med ditt röstmeddelandets åtkomstnummer (du kan bli ombedd att ange lösenordet för röstbrevlådarkontot), det anger omedelbart om du har väntar på röstmeddelanden att lyssna på, samt om du har meddelanden sparas.

Steg 2

Visa dina röstmeddelanden genom att trycka på "1". Tryck på "4" för personliga alternativ.

Steg 3

För att radera alla meddelanden, tryck på "7". För att spara trycker du på "9". För fler alternativ, som att returnera samtalet eller skicka meddelandet till ett annat nummer, tryck på "0".

Från en extern linje.

Steg 1

Slå ditt 10-siffriga cellnummer. När det förinspelade meddelandet låter trycker du på "*" -tangenten. Om du inte trycker på tangenten innan meddelandet slutar, har du tappat förmågan att kontrollera röstbrevlådan. Du blir ombedd att ange ditt lösenord och sedan får du information om vilka meddelanden som väntar på att lyssna och vilka meddelanden du har spelat in.

Steg 2

Tryck på "1" för att kontrollera din röstbrevlåda. Tryck på "4" för personliga alternativ.

Steg 3

Radera alla röstmeddelanden genom att trycka på "7". För att spara trycker du på "9". För fler alternativ, som att returnera samtalet eller skicka meddelandet till ett annat nummer, tryck på "0".

Intressanta Artiklar