Hur du lägger över två bilder med Adobe Photoshop

Steg 1

Öppna de två bilderna som du vill lägga ovanpå varandra i Photoshop.

Steg 2

Välj det avsnitt av bilden du vill placera ovanpå det andra med markeringsverktyget. Förutom standardverktyget kan du också använda "Magic Wand Tool" eller "Quick Selection Tool" för att enkelt välja bilder.

Steg 3

Kopiera bilden.

Steg 4

Gå till bilden där du vill lägga över bilden du kopierade i föregående steg. Klistra in det som en udde.

Steg 5

Ändra opaciteten för bilden du klistrat in genom att gå till rutan "Lager". Välj bildskiktet och i den övre högra marginalen, använd skjutreglaget för opacitet för att ändra det tills du får den transparens du vill ha.

Steg 6

Spara din bild

Intressanta Artiklar