Hur man använder setBounds med JButton

Steg 1

Importera Java swing-paketet för att komma åt metoden SetBounds. Använd exempelvis koden för att importera paketet i början av ditt program:

import javax.swing. *;

Steg 2

Ställ in distributionskontrollern på null för att eliminera användningen av standarddesign-Java-hanteraren. När du har skapat en behållare för JButton-komponenten, ring setLayout-metoden för den behållaren. Om till exempel namnet på behållaren är "ruta" blir koden:

pane.setLayout (null);

Steg 3

Skapa en JButton. För att skapa en JButton som heter "Button1" och taggen "button" blir koden:

JButton-knapp1 = ny JButton ("Button");

Lägg till JButton i behållaren med "lägg till" -metoden. Exempelkoden genom att lägga till knappen i exempelpanelen blir:

pane.add (knapp1);

Steg 4

Ring setBounds-metoden i JButton som innehåller fyra parametrar: positionen för den längsta pixeln, positionen för den övre pixeln, bredden på JButton i pixlar och höjden på JButton i pixlar. För att ställa in gränserna för en JButton som du vill vara 250 pixlar från vänster om bilden använder en höjd som ligger 300 pixlar över underkanten, 300 pixlar bred och 150 pixlar hög koden:

button1.setBounds (250, 300, 300, 150);

Intressanta Artiklar