Hur man kör EXE i Cmd

Steg 1

Klicka på Windows "Start" -knappen och skriv "cmd" i textrutan. Tryck på "Enter" -knappen för att öppna kommandoraden.

Steg 2

Skriv "cd \" för att peka på kommandoraden för rotkatalogen "C:". Skriv nu "cd-katalog" på kommandoraden och tryck på "Enter" där "katalog" är platsen för din EXE-fil. Om du till exempel vill köra en fil som heter "myexe.exe" i katalogen "micarpeta" skriver du "cd micarpeta".

Steg 3

Skriv "exefile.exe" och tryck på "Enter". Ersätt "exefile.exe" med din egen EXE-fil. Kommandoradsverktyget kör filen. Om den körbara filen öppnar ett fönster öppnas ett fönster. Du kan använda den här typen av filexekvering från alla körbara filer på din dator.

Intressanta Artiklar