Hur man skriver en blockstilbokstav

Steg 1

Ange avsändarens adress om du inte använder en bokstavstitel. Lägg till datumet under din adress och tryck på "Enter" fyra gånger.

Steg 2

Skriv namnet på mottagaren (inklusive kurstiteln) och fullständig adress till var brevet skickas. Tryck på "Enter" två gånger till.

Steg 3

Lägg till en hälsning Börja med "Dear (Mr, Mrs. eller Miss och personens efternamn):" och tryck "Enter" två gånger.

Steg 4

Skriv ditt meddelande, håll alla meningar i linje med vänster marginal och separera styckena med en tom rad. Tryck på "Enter" två gånger efter att du är klar.

Steg 5

Stäng med "Med vänlig hälsning" och lämna fyra tomma rader för din signatur. Skriv ditt för- och efternamn på den femte raden.

Intressanta Artiklar