Vad är en magnetisk lagringsenhet?

Grundläggande för magnetisk lagring

En magnetisk lagringsenhet fungerar på en magnetisk huvudladdning. Grundförutsättningen är att ett magnetiserbart medium, såsom en metallkabel, kan magnetiseras med en elektrisk magnet. Då kan du "läsa" magnetiskt och dina inspelade "data" spelas upp igen.

Ljudinspelning

Magnetlagring användes först för ljudinspelning och är allmänt känd som magnetisk inspelning. Grundprincipen är densamma. Modern ljudinspelning använder vanligtvis en magnetisk lagringsenhet.

Digital inspelning

En digital magnetisk lagringsenhet registrerar (lagrar data) i ett vackert mönster. Detta beror på att den digitala signalen endast består av två huvudtillstånd. En digital dataström är som en binär signal som innehåller en sekvens av nollor och nollor (1 och 0), så endast två magnetiska tillstånd är nödvändiga.

Magnetiska lagringsenheter

En magnetisk lagringsenhet är en enhet som använder ett magnethuvud för att läsa och skriva data till och från ett magnetiserbart medium. Mediet kan vara lika grundläggande som en plasttejp belagd med fina metallpartiklar, såsom de som finns i ljudinspelning och bandlagringsanordningar.

Typer av magnetisk lagring

Det finns många typer av magnetiska lagringsenheter. Ljudbandet är ett av de första exemplen på magnetisk inspelning som senare användes för datorlagring. En datorhårddisk är ett mer modernt exempel på magnetisk datalagring. En diskett är ett annat exempel.

Intressanta Artiklar